Leverans över hela världen
0

Integritetspolicy

I överensstämmelse med de ändringar som gjordes den 25 maj genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för personer sådan information, liksom alla andra tillämpliga bestämmelser om dataskydd, tillhandahåller vi dig ytterligare information i denna sekretesspolicy.

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Identitet: TENVINILO, S.L.
Postadress: C/ Doctor Balari, nº 87 - 08203 Sabadell - Barcelona (España)
Telefon: +34 93 720 87 04
E-post: administracion@tenvinilo.com

Vilket syfte behöver vi behandla din information?

På TENVINILO, S.L. Vi behandlar informationen från den berörda personen för att tillhandahålla och / eller marknadsföra de produkter och / eller tjänster som erbjuds av vårt företag.

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

De personuppgifter som lämnas kommer att hållas under den tid som är nödvändig för tillhandahållandet av den begärda tjänsten och under de lagligt fastställda perioderna.

Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina data?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är utförandet av ett kontrakt. Om så inte är fallet kommer det att vara samtycke från den berörda parten.

Vem ska dina data delas med?

Uppgifterna kommer inte att meddelas tredje man, såvida det inte är lagligt obligatoriskt.

Vilka är dina rättigheter när du ger oss din information?

Någon har rätt att få information om huruvida TENVINILO, S.L. behandlar personuppgifter som berör dig.
Berörda parter har rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, vid behov, begära att de raderas, bland annat av att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ursprungliga ändamålen.
Under vissa omständigheter kan de berörda parterna begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i så fall kommer vi endast att behålla det för utövande eller försvar av fordringar.
Under vissa omständigheter och av skäl som är relaterade till deras speciella situation kan berörda parter motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. I det här fallet, TENVINILO, S.L. kommer sluta bearbeta data, med undantag för tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av möjliga krav.
Du kan utöva dina rättigheter väsentligt genom att skicka ett mail till administracion@tenvinilo.com, vederbörligen identifiera dig själv och uttryckligen ange den specifika rätten du vill utöva.
Om du har gett ditt samtycke till ett visst ändamål har du rätt att återkalla det beviljade samtycket när som helst, utan att påverka lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan det upphört.
Om du känner att dina rättigheter bryts mot skyddet av dina personuppgifter, speciellt när du inte har nöjt dig med utövandet av dina rättigheter, kan du skicka ett krav till den behöriga dataskyddskontrollmyndigheten via webbplatsen: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

Mer information om behandlingen av dina data

När vi behöver få information från dig, kommer vi alltid att be dig att ge det frivilligt genom att ge ditt samtycke uttryckligen genom de medel som är tillgängliga för dig.
Behandlingen av data som samlas in via datainsamlingsformerna för webbplatsen eller andra kanaler kommer att införlivas i Processing Activity Log för vilken TENVINILO, S.L. är ansvarig.
TENVINILO, S.L. behandlar uppgifterna konfidentiellt och antar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera lämplig säkerhetsnivå för behandlingen i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 och Övriga bestämmelser som gäller för dataskydd.
Men TENVINILO, S.L. kan inte garantera systemens absoluta osårbarhet, tar därför inget ansvar för skador och förluster som härrör från förändringar som tredje part kan orsaka i datorsystem, elektroniska dokument eller filer från användaren.
Om du väljer att lämna vår hemsida via länkar till webbplatser som inte tillhör vår enhet, TENVINILO, S.L. kommer inte att ansvara för sekretesspolicyerna för dessa webbplatser eller de cookies som de kan lagra på användarens dator.
Vår policy för att skicka våra e-postmeddelanden är inriktad på att endast skicka meddelanden som du har begärt att få. Om du föredrar att inte ta emot dessa meddelanden via e-post, erbjuder vi dig möjligheten att utnyttja din ångerrätt och avstå från mottagandet av dessa meddelanden.